De Schrijversvakschool, Leeuwarden UNESCO City of Literature en Tresoar bundelen de krachten voor de opleidingsmogelijkheden van Friese (aspirant)schrijvers. De organisaties werken vanaf 1 juli samen aan de verdere ontwikkeling van de Skriuwersfakskoalle, een meerjarige Friestalige vakopleiding. De partners willen hiermee een impuls geven aan de professionalisering van Friese schrijvers en de ontwikkeling van nieuwe Friestalige literatuur.

De Skriuwersfakskoalle is in 2021 van start gegaan als initiatief van Leeuwarden City of Literature, Tresoar en Schrijversvakschool Groningen. De opleiding heeft intussen studenten in meerdere leerjaren. De Skriuwersfakskoalle gaat vanaf 1 juli 2024 verder onder de vlag van de landelijke Schrijversvakschool. Die organisatie biedt al meer dan 40 jaar een deeltijdopleiding gericht op het professioneel schrijverschap. Tresoar en Leeuwarden City of Literature bieden als partner structureel steun aan de Skriuwersfakskoalle. Schrijversvakschool Groningen ging al eerder op in de, in Amsterdam gevestigde, Schrijversvakschool.

Meerjarige opleiding en losse cursussen

Met de samenwerking willen de organisaties de Skriuwersfakskoalle de komende jaren verder ontwikkelen tot een volwaardige Friestalige vakopleiding. Naast de meerjarige deeltijdopleiding gaat de Skriuwersfakskoalle losse schrijfcursussen en activiteiten aanbieden. Daarbij wordt het voor studenten en cursisten mogelijk om naast de Friestalige modulen te kiezen voor een Nederlandstalige of meertalige module of cursus. De Skriuwersfakskoalle zoekt voor de opleiding en activiteiten de samenwerking met andere partijen uit het Friese literaire veld. Met deze stappen wil de Skriuwersfakskoalle nog meer (aspirant)schrijvers in Fryslân de kans bieden hun schrijftalent (door) te ontwikkelen.

Toekomst voor Fries literair talent

Ernst Bruinsma, directeur van Leeuwarden City of Literature: “In belangrike poat ûnder ús belied hat fan it begjin ôf oan profesjonalisearring west. Dat dogge we ûnder oaren mei workshops, mar it wichtichste is de Skriuwersfakskoalle. Ik bin bliid dat wy dy no in moaie takomst jûn hawwe.” Arjen Dijkstra, directeur van Tresoar: “Der binne in hiel soad fantastyske Nederlânske skriuwers dy’t it fak leard hawwe by de Schrijversvakschool. Mei de Skriuwersfakskoalle soargje we dat dit bysûndere ûnderwiis no ek berikber is foar elkenien dy’t op in heech nivo Frysk skriuwe wol.” Hans Hogenkamp, directeur van de Schrijversvakschool: “De Schrijversvakschool is blij met deze samenwerking en kijkt ernaar uit zich nu ook in te gaan zetten voor de begeleiding van literair talent in het Friese taalgebied.”

Ervaren partners

De Schrijversvakschool biedt al meer dan 40 jaar een deeltijdopleiding gericht op het professioneel schrijverschap. Leeuwarden UNESCO City of Literature bouwt aan een duurzame en stevige literaire infrastructuur in Fryslân. Tresoar, Literatuurmuseum, archief en bibliotheek Fryslân, werkt aan collectiemanagement, publieksactiviteiten en de bevordering van de Friese literatuur.

Op de foto v.l.n.r.: Ernst Bruinsma, Pauline Durlacher, Vincent Kortmann, Jitske de Hoop, Hans Hogenkamp en Arjen Dijkstra, tijdens het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
© Fotobureau Hoge Noorden | Jacob van Essen