Poetry Archives - Leeuwarden City of Literature

Voor de Poetry Archives van Poetry International nodigt Leeuwarden City of Literature, samen met RIXT, Friese dichters uit om een drietal van hun gedichten te selecteren voor vertaling. Deze gedichten én een korte karakterisering van het werk van de dichter, worden door de beste vertalers die we kennen naar het Engels vertaald. Dit jaar en volgend jaar zullen op deze manier ongeveer dertig Friese dichters voor een internationaal publiek toegankelijk gemaakt worden.

Poetry International is een Nederlands initiatief dat poëzie bij een zo groot en zo divers mogelijk publiek onder de aandacht wil brengen en richt zich met name op de uitwisseling van dichters, vertalers en liefhebbers. In hun archieven worden dichters uit een groot aantal landen en regio’s gepresenteerd. Poetry International wil de komende jaren meer laten zien van de Friese poëzie en heeft RIXT en Leeuwarden City of Literature gevraagd om hierbij te helpen.  

In 2021 heeft een adviescommissie een lijst opgesteld met de (eerste) dichters voor dit project. In die selectie zijn ook jonge Friese spoken-word dichters opgenomen die in het Nederlands dichten. Het is de bedoeling dat in 2023 negentig vertaalde gedichten van circa dertig Friese dichters (inclusief hun biografieën) beschikbaar zijn via Poetry International.

Van Jan Kleefstra zijn drie gedichten vertaald. Luister naar zijn voordracht van Ik haw mei soere molke myn oantinken wosken en lees mee met de Engelse vertaling:

Project i.s.m. Poetry International, RIXT, Nederlands Letterenfonds.