Overzicht literaire subsidieregelingen - Leeuwarden City of Literature

Op deze pagina laten we zien waar je terecht kunt voor (advies over) literaire subsidieregelingen. Je ziet achtereenvolgens de regelingen bij het Letterenfonds, bij de provincie Fryslân, bij de gemeente Leeuwarden en een overzicht van fondsen, gemaakt door Keunstwurk.

Regelingen bij het Nederlands Letterenfonds gericht op Nederlandstalige of Friestalige schrijvers: 

1. Regeling projectsubsidies voor publicaties:
Voor schrijvers met minimaal één literaire titel. Binnen deze regeling kunnen zij – onder voorwaarden – aanvragen voor een nieuw literair werk dat in boekvorm (ook e-book) verschijnt. Meer informatie over de regeling zie: Projectsubsidies voor publicaties | Letterenfonds.

2. Ontwikkelbeurzen auteurs:
Voor dezelfde doelgroep als hierboven. De ontwikkelbeurs wordt gelijk met de projectsubsidie aangevraagd. Alleen bij honorering van de projectsubsidie kan de ontwikkelbeurs doorgang vinden. Meer informatie over de regeling zie: Ontwikkelbeurzen auteurs | Letterenfonds.

3. Schrijverslevens, biografieregeling:
Voor schrijvers van biografieën over schrijvers en letterkundigen die van groot belang zijn geweest voor de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Meer informatie over de regeling zie: Schrijverslevens, biografieregeling | Letterenfonds.

4. Regeling Makers buiten het boek – spoedig weer online, in ieder geval voor de zomer:
Vaste projectsubsidies van 5.000 of 10.000 euro voor makers van literaire creatie die niet in boekvorm verschijnt. Er moet bij de aanvraag een presentatiepartner zijn die zich achter het project schaart.

5. Werkbijdrage Theatertekst (i.s.m. Fonds Podiumkunsten):
Voor schrijvers van nieuw werk voor theater. Meer informatie over de regeling zie: Werkbijdrage theatertekst (fondspodiumkunsten.nl).

6. Literaire uitwisselingen (i.s.m. Literatuur Vlaanderen):
Zowel literaire organisaties als literaire makers kunnen met deze regeling een subsidie aanvragen voor leesbevorderende en literaire projecten die de uitwisseling van kennis en expertise stimuleren tussen de verschillende delen van ons Nederlandse taalgebied (Nederland, Vlaanderen, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten). Voor meer informatie over de regeling zie: Literaire uitwisselingen | Letterenfonds

7. Projectsubsidies pre-debutanten – vanaf 2025:
Vanaf 2025 gaat het Letterenfonds een subsidiemogelijkheid creëren voor literaire schrijvers die reeds een uitgeverscontract hebben voor een eerste publicatie. Regeling moet nog geschreven worden.

8. Projectsubsidies makers beeldverhaal – vanaf 2025:
Vanaf 2025 gaat het Letterenfonds in het kader van leesbevordering een subsidieaanvraagmoment creëren voor makers van het literaire beeldverhaal in boekvorm. Regeling moet nog geschreven worden.

Regelingen bij het Nederlands Letterenfonds voor vertalers:

1. Projectsubsidies voor literaire vertalingen:
Het Nederlands Letterenfonds wil de Nederlandse literatuur verrijken met kwaliteitsvolle vertalingen van belangrijk literair werk uit alle taalgebieden en genres. Literair vertalers in het Nederlands en in het Fries kunnen een projectsubsidie aanvragen voor een of meer nieuw te vertalen boeken. Zo kunnen zij investeren in (de ontwikkeling van) hun talent. Voor meer informatie zie: Projectsubsidies literaire vertalingen | Letterenfonds

2. Starters- en ontwikkelbeurzen literair vertalers:
Het Nederlands Letterenfonds wil investeren in de vertaalkwaliteit en de literaire vertaalcarrière van vertalers. Als je aan je eerste literaire vertaling in het Nederlands of Fries gaat werken, kun je via deze regeling een startersbeurs aanvragen voor je debuutvertaling. Daarnaast kunnen zowel startende als ervaren literair vertalers een ontwikkelbeurs aanvragen: hiermee kun je investeren in vakinhoud en cultureel ondernemerschap ontwikkelen. Voor meer informatie zie: Starters- en ontwikkelbeurzen literair vertalers | Letterenfonds


Regelingen bij de provincie Fryslân gericht op Friestalige publicaties: 

1. Het schrijven van literatuur
Deze subsidie kan beschikbaar worden gesteld voor het schrijven van oorspronkelijke Friestalige literatuur die zich richt op kinderen of jongeren van 6 tot en met 16 jaar, de eerste Friestalige publicatie van een schrijver of de eerste Friestalige publicatie van een schrijver in een voor die schrijver nieuw literair genre, oorspronkelijke Friestalige secundaire literatuur, een in de Nederlandse of buitenlandse taal geschreven wetenschappelijk werk over een onderwerp dat betrekking heeft op de frisistiek en dat ook in de Friese taal of een oorspronkelijk Friestalig toneelstuk.

2. Het vertalen en bewerken van literatuur
Deze subsidie kan worden aangevraagd door de uitgever voor het vertalen van Friestalige fictie en non-fictie in een andere taal of naar Friese streektaal, het vertalen van oorspronkelijk niet-Friestalige fictie en non-fictie in het Fries, het vertalen van een manuscript van een nog niet verschenen boek naar het Fries, het vertalen en bewerken van een toneelstuk naar de Friese taal of het redigeren of taalkundig corrigeren van Friestalige fictie of non-fictie.

3. Promotie van Friestalige boeken
Deze subsidie kan worden aangevraagd door schrijvers, uitgevers en organisaties voor activiteiten voor de promotie van het Friese boek op een locatie in Europa of activiteiten voor de promotie van het Friese boek op een locatie buiten Europa.

4. Het uitgeven van Friese boeken
Deze subsidie kan worden aangevraagd door de uitgever voor het uitgeven van een papieren boek in de Friese taal, fictie of non-fictie, in boekvorm met al dan niet bijbehorende illustratie en redactie, een dichtbundel, een novelle en een herdruk. Maar ook voor het uitgeven van een auditief of digitaal boek in de Friese taal.

5. Friestalige toneelstukken
Toneelverenigingen kunnen aanvragen voor het schrijven van Friestalige toneelstukken of het vertalen van toneelstukken indienen. Dit valt ook onder de regeling van literatuur: 1. Het schrijven van literatuur of 2. De vertaling en het bewerken van literatuur.

Meer informatie en aanvragen kan op:


Cultuurregelingen gemeente Leeuwarden:

  1. Regeling subsidie kleine producties cultuur 2023

  2. Regeling subsidie talentontwikkeling cultuur 2023


Overzicht overige subsidies en fondsen in Fryslân per discipline en regio: