In samenwerking met Dichterskollektyf RIXT heeft Leeuwarden City of Literature verschillende opbeurende poëziekaarten ontwikkeld voor de ruim 5.000 inwoners van verzorgingstehuizen in Fryslân. 

RIXT-dichters Jan Kleefstra, Syds Wiersma, Gerrit de Vries, Froukje Reitsema, Kate Schlingemann, Martsje de Jong, Marije Roorda en Tsjisse Hettema en dichteres Baukje Wytsma schreven samen negen gedichten: zes in het Fries, twee in het Nederlands en een in het Stellingwerfs. Met de actie willen de dichters en City of Literature troost en hoop bieden in deze – zeker voor ouderen – lastige tijd. Door Douwkje Douma van het project Fries in de Zorg (Afûk) is geïnventariseerd welke belangstelling er was bij zorgcentra voor ouderen in Friesland. Op 24 april jl. zijn de kaarten afgeleverd op 88 adressen van klein- en grootschalige verzorgingstehuizen in de provincie. Het gaat hierbij om vestigingen van de Kwadrantgroep, Hof en Hiem, Meriant, Patyna, Mienskipssintrum Leppehiem en Noorderbreedte. De kaarten zijn vormgegeven door BWH Ontwerpers uit Leeuwarden en gedrukt door Van der Eems uit Easterein. 

Tip: op de website friesindezorg.frl vindt u allerlei informatie over het belang van taal voor het welzijn van zorgvragers.