In het voorjaar van 2023 biedt Leeuwarden UNESCO City of Literature een residentie aan. Schrijvers en vertalers kunnen een maand lang onderzoek doen, of werken aan een literair project. Daarnaast stellen we je graag voor aan  Nederlandse en Friese collega’s.

Voorstellen voor een residentie kunnen tot 20 februari worden ingediend bij Leeuwarden UNESCO City of Literature. Van de gastschrijver wordt als tegenprestatie tenminste één literair optreden verwacht of een (korte) tekst die ter publicatie wordt aangeboden. Tijdens je verblijf heb je een ‘buddy’, een collega-schrijver/dichter uit Leeuwarden. Hij/zij is je eerste aanspreekpunt en maakt je wegwijs in de stad en de Friese literaire en culturele sector.

Voor wie en wanneer?

Dichters, schrijvers, biografen en literair vertalers die wonen of werken in één van de UNESCO Cities of Literature kunnen zich aanmelden. Ze moeten minimaal één literaire publicatie op hun naam hebben bij een reguliere uitgeverij of er moet minimaal één tekst van hen op de planken zijn gebracht. Van de kandidaten verwachten we dat ze een cv meesturen en dat ze motiveren waarom ze in Leeuwarden willen werken en aan welk literair project ze zullen werken. Een aanbevelingsbrief is optioneel. 

De verblijfsperiode die wordt aangeboden is: 20 maart – 15 april 2023.

De gastschrijver krijgt een toelage van € 2.000,- en een vergoeding van € 35,- per dag voor dagelijkse onkosten. De huur van het appartement wordt betaald door Leeuwarden UNESCO City of Literature. Reiskosten zijn voor rekening van de gastschrijver. 

Voorstellen van schrijvers en vertalers dienen uiterlijk op 20 februari binnen te zijn. De selectie gebeurt door het team van Leeuwarden UNESCO City of Literature, in samenspraak met het team van festival Explore the North. Het besluit volgt uiterlijk 27 februari. Het voorstel kan per e-mail worden toegestuurd aan Leeuwarden UNESCO City of Literature: info@leeuwardencityofliterature.nl. Voor nadere vragen kun je contact opnemen met Tryntsje van der Steege: tryntsje@leeuwardencityofliterature.nl.

Huisvesting

Je verblijft in een gemeubileerd en centraal gelegen appartement in Leeuwarden. Je accommodatie beschikt over wifi, eigen sanitair en een keuken.

Achtergrondinformatie

Friesland is een van de twaalf provincies in Nederland, door de Lonely Planet op 3 in de lijst van verborgen parels in Europa gezet. De provincie in Noord-Nederland grenst aan de Waddenzee, UNESCO Werelderfgoed. Friesland kenmerkt zich door een open, waterrijk landschap en een eigen officiële taal die naast het Nederlands wordt gesproken: het Fries. Hoofdstad Leeuwarden is een van de oudste steden in Noord-Nederland. Thuis voor vele (inter)nationale studenten door de aanwezigheid van diverse hogescholen, Het is een gezellige en compacte stad, met veel grachten, monumenten en culturele instellingen. Leeuwarden herbergt meerdere podia, boekhandels, musea en een moderne bibliotheek in een oude gevangenis. De stad droeg in 2018 de titel Culturele Hoofdstad van Europa en zette in het programma toen onder meer in op meertaligheid. Leeuwarden werd eind 2019 benoemd tot UNESCO City of Literature. Als organisatie zetten wij vooral in op leesbevordering, professionalisering en internationalisering.