Samen genieten van verhalen verrijkt het alledaagse leven, en onderzoek heeft uitgewezen dat literatuur een heilzame werking heeft. Daarom slaan Leeuwarden City of Literature en de Culturele Apotheek de handen ineen om meer mensen in Friesland te laten genieten van mooie verhalen en gedichten uit de wereldliteratuur. Dat doen we in het project Mei-inoar lêze: in heel Fryslân gaan we vanaf januari 2024 samenlezen. We zijn op zoek naar leesbegeleiders!

Mei-inoar lêze is geen klassieke leesclub of boekenclub. Iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. De teksten worden ter plekke uitgedeeld en hardop voorgelezen.

Hou je van lezen en breng je graag mensen samen? Ben je een sfeermaker die goed kan luisteren? Denk je dat je een groepsgesprek in goede banen kunt leiden of zou je dat willen leren? Word dan leesbegeleider bij Mei-inoar lêze.

Wij zoeken leesbegeleiders in heel Fryslân. In totaal worden er 36 leesbegeleiders getraind. Frysk kunnen verstaan, lezen en spreken is een pré.