nijs 31 augustus 2023
Kom op 15 septimber nei Hoge Woorden III
nijs 30 augustus 2023
Nij online platfoarm foar Fryske taal- en letterkunde: Frisistyk.nl
14 augustus 2023
Skriuwster Aggie van der Meer wie oars as oaren: "Se folge har eigen styl" 
interview • ynterview 22 july 2023
"In literatuurstad Leeuwarden is lezen leidend"
nijs 21 july 2023
Sân winners fan Rely Jorritsmapriis 2023
nijs 20 july 2023
Literêre tips foar de simmer
residinsje 20 july 2023
Open call residinsje Praag City of Literature
nijs 17 july 2023
Boeken op resept útjûn yn kringloopwinkel Drachten
lêstip 14 july 2023
Tredde edysje simmerblêd LETTER
nijs • subsydzje 28 juny 2023
Tydlike stipe- en stimulearringsregeling foar begjinnende literêre makkers