Jaarlijks op 21 maart is het Wereld Poëziedag. Wereld Poëziedag is geïnitieerd in 1999 door de UNESCO, met als doel het lezen, schrijven en publiceren van poëzie te bevorderen en de taalkundige verscheidenheid via poëtische expressie onder de aandacht te brengen. Ook is er speciaal aandacht voor bedreigde talen.

Poëzie draagt bij aan creatieve diversiteit, onze manier van perceptie en begrip van de wereld. Wereld Poëziedag is een dag om na te denken over de kracht van taal en de ontwikkeling van ieders creatieve vermogens.

Picture Poems

Leeuwarden City of Literature deelt op Wereld Poëziedag graag onderstaande video’s van Picture Poems met je. Picture Poems maakt (Friestalige) poëzie in Engelse vertaling toegankelijk voor een breder publiek.

In 2019 is Johan van Oijen van Metafoor Media, samen met Syds Wiersma van dichterscollectief RIXT en Bert Looper van Tresoar een project gestart waarbij videoclips gemaakt worden bij Friese poëzie: Picture Poems. De filmpjes zijn uitgezonden op FryslânDOK op NPO 2 en zijn te bekijken op YouTube.  Het aantal filmpjes wordt uitgebreid. Op verzoek van Leeuwarden City of Literature zijn enkele filmpjes voorzien van een Engelse ondertiteling/voice-over.