Abe de Vries is een productief schrijver en zo kan Uitgeverij DeRyp tegelijkertijd twee boeken presenteren waarbij de schrijver betrokken is. De eerste is De Vries’ tiende dichtbundel Blaumelly en de andere is een bloemlezing met verhalen die De Vries van de 19e eeuwse schrijver Waling Dijkstra heeft uitgekozen.

Blaumelly is vormgegeven door Johan Bouwhuis en voorzien van een opvallende, rode paardenkop op het harde kaft naar een schilderij van Johan Haanstra. De gedichten vinden hun oorsprong meestal in de directe woonomgeving en persoonlijke sfeer van de dichter, maar behandelen universele thema’s. Voeg daaraan de pakkende beeldspraak, vernuftig weergegeven emoties en maatschappelijke betrokkenheid toe en je krijgt sterke, relevante verzen. Naast eigen gedichten heeft Abe de Vries ook vertalingen opgenomen van gedichten van o.a. Robert Frost en Iosip Brodsky. 

Bloemlezing verhalen Waling Dykstra

Vorig jaar verzorgde Abe de Vries een bloemlezing met gedichten van Waling Dijkstra (1821-1914). Maar Dykstra is ook een van de belangrijkste Friese verhalenschrijvers van de 19e eeuw. Hij schreef honderden verhalen voor tijdschriften en verzamelbundels. Twintig van zijn kortere verhalen zijn (in een actuele spelling) in deze bloemlezing opgenomen. Het zijn vaak knus vertelde verhalen met levendige dialogen die ertoe doen. De verhalen zijn uitgekozen door Abe de Vries, die voor deze knappe uitgave een interessante, korte inleiding over Dykstra’s verhalen schreef. 

Presentatie

Blaumelly van Abe de Vries en Waling Dykstra Folksskriuwer worden tegelijkertijd gepresenteerd op 20 november om 16.00 uur in het dorpshuis van Vrouwenparochie. Het eerste exemplaar van Blaumelly wordt bij de presentatie uitgereikt aan Sietske Poepjes, gedeputeerde cultuur van de provincie Fryslân. Vanwege de corona-maatregelen kunnen er niet meer dan dertig mensen aanwezig zijn.