De Stichting Lezen organiseert van 25 januari tot en met 5 februari de Nationale Voorleesdagen. Dit jaar staat het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte centraal. De Afûk heeft daarbij ook een Friestalige lesbrief gemaakt.

Kijk voor informatie op de website van Stichting Lezen:

Er worden veel activiteiten georganiseerd, o.a. door dbieb:

en de Afûk: