Van eind januari tot en met begin juni 2021 wordt in een online leesgroep het werk besproken van Trinus Riemersma. Riemersma (1938-2011) is een van de belangrijkste Friese schrijvers van na 1945. Je kunt je aanmelden voor een of meer (online) avonden, er zijn geen kosten aan verbonden. Deze avond staat De mon sûnder gesicht (1973) centraal.

In zijn werk speelt Riemersma regelmatig met perspectieven; in zijn meerlagige romans bewijst hij zijn sterke compositievermogen. Daarnaast beschikt hij over een apart satirisch talent en over een verfrissende humor. Zijn sterke, sobere stijl heeft hij langzaam uit kunnen bouwen tot een meerzijdig instrument.

In de leesgroep worden zaken besproken als thematiek en stijl, maar ook de vraag waarom een boek je wel of niet aanspreekt. De avonden worden geleid door Doeke Sijens, Babs Gezelle Meerburg (NHL Stenden) en Meindert Reitsma (Tresoar). Doeke Sijens is bezig met een biografie over Riemersma en Babs Gezelle Meerburg is gepromoveerd op Fabryk als ‘vernieuwende’ roman.

Datum: woensdag 21 april
Tijd: 19.30-20.30 uur
Locatie: online, via Teams
Aanmelden: uiterlijk 14 april, per e-mail