Begin dit jaar heeft Fries literair tijdschrift Ensafh een oproep gedaan om zeer korte verhalen van maximaal 250 woorden in te zenden. Met resultaat, want met 39 ingezonden verhalen kan worden gesteld dat het korte verhaal leeft. Op de ‘Lange koartproazajûn’ op 27 november worden alle prijswinnende verhalen voorgedragen, evenals het juryrapport. Ook geeft de Dichter van Friesland, Nyk de Vries, een optreden.

De jury, bestaande uit Gerbrich de Jong, Nyk de Vries en Anne Feddema, heeft in totaal 14 verhalen bekroond. De winnaars zijn: Anneke Augusteijn, Ytsje Hettinga, Trevor Scarse, Friduwih Riemersma, Henk Wolf, Berber Spliethoff, Johannes Dijkman, Baukje Zijlstra, Elske Kampen, Amarens Hibma, Bregtje Sijtsma, Elmar Kuiper, Sipke de Schiffart en Angelique van der Veen. De verhalen van de laatste zeven schrijvers zijn door de jury als de allerbeste korte verhalen verklaard dat die worden in de novembereditiet van Ensafh gepubliceerd.

Corona-update 3 november

Van de veertien winnende verhalen zouden de zeven allerbeste zowel op 27 november in De bogt fan Guné te Franeker voorgedragen worden als in het zesde nummer van Ensafh verschijnen. De andere zeven zouden alleen worden voorgedragen. Nu de avond vanwege de corona-maatregelen niet door kan gaan, is besloten om alle veertien verhalen in het laatste Ensafh-nummer van dit jaar af te drukken. Wellicht wordt er zodra corona het land uit is gezocht naar een nieuwe datum om de korte verhalen alsnog het podium te bieden dat ze verdienen.

Foto: Geart Tigchelaar

Bezoek website →