Schrijversvakschool Groningen begint in samenwerking met Leeuwarden UNESCO City of Literature en Tresoar met een cursus schrijven voor beginnende en een lesblok redigeren voor ervaren auteurs die het Fries als schrijftaal hanteren. De drie organisaties doen dat onder de naam Skriuwersfakskoalle.

Op zaterdag 4 september om 14:00 uur is er een gratis kennismakingsles in dbieb in Leeuwarden. Aanmelden kan via kantoor@svsgroningen.nl.

Bezoek website →