Woensdag 25 januari wordt op basisschool ‘t Holdersnêst in Harkema de nieuwe Berneboeke-ambassadeur, Tialda Hoogeveen, in har ambt geïnstalleerd door de kinderburgemeester fan Achtkarspelen, Lisanne Hiemstra.

Tegelijkertijd is het ook het afscheid van Lida Dijkstra, de allereerste Berneboeke-ambassadeur van Fryslân met de presentatie van een prachtig nieuw kinderboek van haar hand, ‘De Letterfretter’. De presentatie van de feestelijke middag is in handen van Michiel Veenstra, directeur van basisschool ‘t Holdersnêst.

Kijk voor meer informatie over de Berneboekeambassadeur op: 

Bezoek website →