Met de ‘Utmolken Toer’ (uitgemolken tournee) staan Elmar Kuiper en Geart Tigchelaar ieder weekend in oktober op een andere plek in Fryslân. De aanleiding: de nieuwe dichtbundels Wite Mûle, Swarte Molke van Kuiper en Ommers van Tighelaar. De Utmolken Toer staat garant voor een bonte milkshake van poëzie en muziek.

Kuiper en Tigchelaar hebben zelf al een unieke smaak binnen de Friese literatuur, maar de optredens worden ook nog eens gemixt met gastdichters Cornelis van der Wal en Sipke de Schiffart. De band Xigatze klopt de poëtische ijsmelk nog eens extra op.

Over de dichters

Elmar Kuiper (1969) schrijft poëzie, korte verhalen en toneel. In 2004 debuteerde hij met Hertbyt. Wite Molke, Swarte Mûle is zijn negende bundel. Zijn poëzie werd genomineerd voor verschillende literaire prijzen en vertaald in verschillende talen. Op 3 oktober krijgt hij de Rely Jorritsmaprijs voor het verhaal ‘Ni Hao’. Ook is hij één van de winnaars van de door Fries literair tijdschrift Ensafh uitgeschreven wedstrijd voor ‘de Lange koartproazajûn’ met het zeer korte verhaal ‘Syn rassuvere knyn’. Geart Tigchelaar (1987) heeft voor zijn eerste bundel leech hert yn nij jek in 2017 de D.A. Tammingapriis gewonnen en voor zijn vertaling van Erik of it lyts ynsekteboek van Godfried Bomans in 2016 de Obe Postmaprijs. In zijn tweede bundel Ommers staan prozagedichten. Voorpublicaties hiervan komen op het Instagram-account @om.mers.

Kaarten

De toegang is gratis. In verband met corona moet vooraf wel gereserveerd worden. Dat kan per mail.

Foto: Ydwine Scarse