In samenwerking met Leeuwarden City of Literature organiseert het Generatiehuis een reeks van vier interactieve colleges door en over de literaire wereld in Fryslân. De colleges behandelen steeds een ander aspect van schrijven en literatuur en worden vanaf 28 oktober op vier woensdagavonden gegeven.

Woensdag 28 oktober: Jitske Kingma, uitgever

Jitske Kingma is eigenaar van uitgeverij Elikser in Leeuwarden. Eerder werkte ze als journalist, was eindredacteur van het Friesch Dagblad en redacteur van literair-cultureel tijdschrift de Moanne. Ook publiceerde ze zelf. Op de startavond van de collegereeks geeft ze een inkijkje in de wereld van uitgeverijen, waarin de afgelopen 20 jaar grote veranderingen hebben plaatsgevonden. Ook vertelt ze over haar eigen, bijzondere uitgeverij: haar eenmanszaak geeft zowel op ‘traditionele’ wijze boeken uit, als via Printing On Demand (POD).

Woensdag 4 november: Arjan Hut, dichter

Arjan Hut is een Friestalige schrijver en dichter. Hij debuteerde in 2004 met de bundel Nachtswimmers; zijn meest recente bundel kwam afgelopen zomer uit en heet Fjoertoer yn it wâld. In 2005 werd hij benoemd tot eerste stadsdichter van Leeuwarden. Hij is momenteel Wâlddichter van de gemeente Achtkarspelen. Hij zal als dichter op zijn kenmerkende bevlogen wijze vertellen over poëzie en geeft een beknopte dichtworkshop aan de aanwezigen.

Woensdag 24 november: Eduard Kuijt, boekhandelaar

Eduard Kuijt is eigenaar van Boekhandel Binnert Overdiep in Heerenveen en lid van de Raad van Advies voor de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB). Hij spreekt vanuit het perspectief van een actief cultureel ondernemer over zowel de zakelijke als culturele kanten van het hebben van een boekhandel. 

Woensdag 1 december: Tialda Hoogeveen, schrijver

Tialda Hoogeveen is schrijver en journalist. Meest recent verscheen van haar de succesvolle non-fictie roman De geur van hooi (Thomas Rap, 2020) en het kinderboek Oerstoer, over de wolharige mammoet en de rest (Ploegsma, 2019). Zij zal spreken over het schrijven van non-fictie, met name over het gebruiken en verwerken van bronmateriaal.

Praktische gegevens

Tijd: 19.30-20.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Theater De Bres (Schoolstraat 4, Leeuwarden)
Kosten: totaal € 20,-
Leeftijd: vanaf 55 jaar
Aanmelden voor de collegereeks

Bezoek website →