Een concert over vrijheid van de menselijke geest. Op 15 januari 1941 luisterden 5.000 krijgsgevangenen ademloos naar de première van ‘Quatuor pour la fin du temps’ van Olivier Messiaen, uitgevoerd op een oude viool, een krakkemikkige klarinet, een ontstemde piano en een cello met drie snaren. Een uitvoering waarvan Messiaen later zei: “Nooit eerder is er met zoveel aandacht en begrip naar mijn muziek geluisterd.”

Quatuor pour la fin du temps (‘Kwartet voor het eind van de tijd’) is een compositie gebaseerd op delen uit Openbaringen, het laatste bijbelboek over de voleinding van de wereld, waarin de engel zegt: “…er zal geen tijd meer zijn”. De in Bolsward wonende dichteres Aggie van der Meer, aan wie vorig jaar de Gysbert Japix Priis werd toegekend, schreef speciaal voor deze gelegenheid de gedichtencyclus: ‘De tiid, it duorjen’. Zeven gedichten die aansluiten bij de acht delen van Quatuor pour la fin du temps. Uitvoerenden: Marjolein van Dingstee – viool; Corien Kok – cello; Pauli Yap – piano; Pierre Lafay – klarinet; Acteur Thijs Feenstra – tekst.

Het concert staat in het teken van 75 jaar vrijheid en is een initiatief van Hoite Pruiksma en zijn Stichting UP.

Beide concerten zijn inmiddels helemaal uitverkocht.

Bevrijdingsconcert TIID website