De Rely Jorritsmaprijsvraag voor Friese verhalen en gedichten 2024 is opengesteld. Het is de 70ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie mee wil doen, kan een verhaal en/of gedicht inzenden. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en vijf gedichten bekronen. Elk bekroond verhaal of gedicht wordt gehonoreerd met € 1000. De inzendtermijn sluit 1 mei a.s.

Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) had in zijn testament bepaald dat er elk jaar een prijsvraag moet worden uitgeschreven voor de beste vijf gedichten en de beste vijf verhalen in de Friese taal. Al sinds 1954 wordt zijn wens uitgevoerd. B. en w. van Leeuwarden, de gemeente van Rely’s geboortedorp Jellum, is toezichthouder van het Rely Jorritsmafonds en heeft de organisatie in handen gelegd van de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD ).

De inzendingen moeten voor 1 mei digitaal als bijlage verstuurd worden aan rely@stiftingflmd.frl. Naam, adres en telefoonnummer van de inzenders moeten in de e-mail worden vermeld, maar blijven geheim voor de jury.