Twee verhalen en vijf gedichten worden dit jaar bekroond met een Rely Jorritsmapriis. Het gaat om de verhalen ‘Nachtskaad’ van Koos Tiemersma (Drachten) en ‘It lûd’ van Tryntsje van der Steege (Nyegea).

De winnende gedichten zijn ‘Hapke fan neat’ van Benny Holtrop (De Knipe), ‘Fers om te ferjitten’ van Fedde Dijkstra (Leeuwarden), ‘Hoe ’t it liket’ van Ypie Bakker (Achlum), ‘De winter sliept yn jute’ van Remco Kuiper (Goutum) en ‘In symfoanysk akwarel fan dyn toarst’ van Sytse Jansma (Harns).

Voor de Rely Jorritsmapriis, die dit jaar voor de 69e keer werd uitgeschreven, kwamen 89 inzendingen binnen, namelijk 56 gedichten en 33 verhalen. De jury bestond uit Beart Oosterhaven, Oene Spoelstra en Marrit de Schiffart.

De prijzen van € 1000,- worden op zaterdag 7 oktober uitgereikt in het Mammemahûs in Jellum.