Op de stoep van de Wijbrand de Geeststraat, ter hoogte van de kruising met de Margaretha de Heerstraat, is vandaag de zestigse poëziesteen van de Poëzieroute Leeuwarden onthuld.

De steen met een gedicht van dichter René van Loenen werd onthuld door Hilde Tjeerdema, wethouder onderwijs van de gemeente Leeuwarden, ter gelegenheid van het 155-jarig bestaan van PCBO Leeuwarden e.o.

Het is de eerste ‘onderwijssteen’ in de reeks. Vanaf de plek van de steen was voorheen zicht op een van de PCBO-scholen, de Groen van Prinsterenschool (voor lager en uitgebreid lager onderwijs) en in het verlengde het herkenbare schoolgebouw waarin 1907 de Pedagogische Academie een plek kreeg en waar nu het PCBO-kantoor gehuisvest is.