Boeken fan Fryslân schrijft een verhalenwedstrijd uit voor lezers in het kader van de BoekWinterBoek-verhalenavond die vrijdag 10 februari 2023 wordt gehouden in café De Bogt fen Guné in Franeker.

Een ieder wordt van harte uitgenodigd een kort verhaal van maximaal 1000 woorden te schrijven op het thema ‘Ut ’e bocht’. Verhalen kunnen in het Frysk of in één van de Friese streektalen worden aangeleverd.

De winnaar wordt op de BoekWinterBoek-verhalenavond in Franeker bekend gemaakt en mag dan meteen zijn/haar verhaal voordragen voor het publiek. Dat betekent dus meteen een live-optreden tussen de schrijvers van die avond: Koos Tiemersma, Sietse de Vries, Willem Schoorstra en Hylke Speerstra. Verder ligt er voor de winnaar een mooi boekenpakket klaar én wordt het verhaal gepubliceerd.

Inzendingen dienen uiterlijk vrijdag 27 januari 2023 binnen te zijn op het emailadres
ferhalewedstriid@boekenfanfryslan.frl en moeten zijn voorzien van naam en contactgegevens.