Al een tijdje klinken er in Fryslân geluiden dat Fries literair proza er bekaaid vanaf komt met al die podia, collectieven en projecties voor poëzie. Proza is net zo geschikt om te worden voorgedragen, proza is niet alleen bedoeld voor onder de schemerlamp. Fries literair tijdschrift Ensafh organiseert daarom de ‘Lange koartproazajûn’ op 27 november 2020 en roept iedereen op om een kort verhaal in te sturen.

Schrijvers van de beste verhalen mogen die de betreffende avond voorlezen en de allerbeste verhalen worden in het papieren nummer van Ensafh gepubliceerd. Jouw korte verhaal van maximaal 250 woorden kun je tot 1 juli 2020 mailen naar Ensafh. Alle (streek)talen die Fryslân kent, kunnen worden gebruikt. Het verhaal moet worden opgestuurd als Word-bestand, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

De inzendingen worden anoniem beoordeeld door een jury, bestaande uit: Gerbrich de Jong (frisist, neerlandicusdocente aan de lerarenopleiding van NHL Stenden), Anne Feddema (schrijver, beeldend kunstenaar en redactielid) en Nyk de Vries (schrijver, muzikant en Dichter van Fryslân). De uitslag komt na 1 augustus , over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.