Stichting De Verhalen brengt, samen met Omrop Fryslân, de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en Tresoar, het project De terugkeer van de Joodse kinderen.

De verhalen van honderden Joodse kinderen die in 1943 naar Fryslân zijn gesmokkeld en bij Friese families in de onderduik de oorlog overleefden worden verteld in een fototentoonstelling, documentaire- en podcastserie en een live tv-programma.

De 9-jarige Fedde Ebbing uit Kollumerzwaag draagt gedicht It Bern voor, geschreven door dichter Syds Wiersma, speciaal voor het project De terugkeer van de Joodse kinderen.