Sytze de Haas (11 jaar) uit Jorwert wint de Lytse Gysbert Japicxpriis 2023, dé prijs voor het beste Friese gedicht geschreven door leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Fryslân. Op zaterdag 14 oktober krijgt hij ‘De Gouden Fear’ en een oorkonde uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward, op hetzelfde moment dat ook de Gysbert Japicxpriis uitgereikt zal worden aan schrijfster Jetske Bilker voor haar boek ‘Spegel en sonde’. 

De Gysbert Japicxpriis bestaat al sinds 1947 en in 2013 is ook de Lytse Gysbert Japicxpriis in het leven geroepen om kinderen meer te leren over schrijver en dichter Gysbert Japicx (1603-1666), de Friese taal en de kunst van het schrijven van gedichten.  

Kinderen in heel Fryslân deden mee aan een educatieproject van Tresoar, schreven gedichten en stuurden die in om in aanmerking te komen voor deze felbegeerde prijs. Sytze de Haas, die voor de zomervakantie nog in groep 8 van Regioschool De Greidefûgel in Baard zat, schreef het gedicht ‘Ik gean fuort’ en won daarmee de prijs. De jury die bestaat uit Tialda Hoogeveen (Berneboeke-ambassadeur van Fryslân), Wybo Smids (acteur en muzikant) en Tjitske van Dijk (schrijfster lesmateriaal bij de  Afûk), zegt over het gedicht: “It gedicht is hiel persoanlik en dochs is it foar elkenien werkenber”. 

Na de uitreiking, door wethouder Petra van den Akker van gemeente Súdwest-Fryslân, mag de prijswinnaar zijn naam op een speciaal bord zetten in it Gysbert Japicxhûs, het geboortehuis van Gysbert Japicx in Bolsward.   

Iedereen is welkom om bij de uitreiking van de (Lytse) Gysbert Japicxpriis op zaterdag 14 oktober in de Martinikerk in Bolsward aanwezig te zijn. De ontvangst in de kerk, met koffie en thee, is vanaf 14.15 uur. Het officiële programma duurt van 15.00 uur tot 16.30 uur.  

foto: Simon Bleeker