De afgelopen dagen heeft Geart Tigchelaar, Streekdichter van Noardeast-Fryslân, in elk dorp van de gemeente met krijtspray een gedicht aangebracht. In totaal heeft hij tien gedichten – zowel Fries als Nederlands – in de fietstas meegenomen. De gedichten zijn vierregelig en passen precies op een stoeptegel, vandaar de naam van het project: Tegelpoëzie.

Het idee is om op een onverwachte en laagdrempelige manier mensen in contact te laten komen met poëzie. Want wie zegt dat poëzie moeilijk moet zijn en alleen maar in een boek te lezen is? De dichter roept iedereen op om erop uit te gaan en alle tien gedichten te vinden.

Geart Tigchelaar (1987) is vorig jaar aangesteld als Streekdichter van Noardeast-Fryslân en oefent dit ambt twee jaar lang uit. Daarbij wil hij de poëzie onder de aandacht brengen middels het initiëren van verscheidene projecten. Zo staat hij tevens elke laatste woensdag van de maand op de markt in Dokkum met het project ‘Marktgedicht’.

foto: Sjoerd Hania