Professionele makers en culturele instellingen die actief zijn in Fryslân, kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de regeling Stimuleringsregeling Cultuur – Ontwikkeling en Innovatie.

De regeling is opgedeeld in twee hoofdlijnen, Ontwikkeling en Uitvoering. Hierdoor is het mogelijk om voor specifieke onderdelen tijdens het creatieve proces een aanvraag in te dienen. Waar de meeste regelingen toegespitst zijn op één onderdeel, bijvoorbeeld: de uitvoering van een theaterstuk, kan er via deze regeling ook een aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een vooronderzoek of pilotproductie.

Verder biedt de regeling de mogelijkheid om projecten door te ontwikkelen naar een tweejarig programma. Door te investeren in kop en staart, willen Gedeputeerde Staten tot een kwalitatief hoogwaardig aanbod en professionalisering van makers en culturele instellingen in de provincie Fryslân komen. Daarnaast komen zij tegemoet aan de vraag vanuit het veld voor specifiekere financieringsmogelijkheden.