Het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar hebben een boekje uitgegeven met een wandel- en fietsroute die de sporen van Piter Jelles Troelstra in en rond Leeuwarden volgt.

De route loopt door het centrum van Leeuwarden en brengt de fietser / wandelaar ook naar Stiens en Grou, waar woonhuizen en plekken waar Troelstra werkte of politiek actief was centraal staan.

Het boekje is voor 2 euro te koop bij het HCL en Tresoar of gratis te downloaden.