Gemeente Smallingerland is op zoek naar een nieuwe gemeentedichter. De huidige gemeentedichter, Mark Spijkers, neemt in het voorjaar van 2022 afscheid. Wie volgt hem op en mag in de komende twee jaar gedichten schrijven en voordragen bij bijzondere gelegenheden of gebeurtenissen?