De Rely Jorritsmapriisfraach 2021 voor Friese verhalen en gedichten is opengesteld. Het is de 67ste keer dat de prijsvraag wordt uitgeschreven. Wie kans wil maken, kan een verhaal en/of gedicht insturen. Een onafhankelijke jury toetst de inzendingen anoniem en kan maximaal vijf verhalen en gedichten bekronen. Ieder winnend verhaal of gedicht wordt beloond met € 1000. Tot en met zondag 9 mei a.s. kan ingezonden worden. De jury voor 2021 bestaat uit Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven.

Rely Jorritsma (Jellum, 1905 – Nijmegen, 1952) had in zijn testament bepaald dat er jaarlijks een prijsvraag uitgeschreven moet worden voor de beste vijf gedichten en de beste vijf verhalen in de Friese taal. Al sinds 1954 wordt zijn wens wordt vervuld. Sinds 2018 wordt het bestuur van het Rely Jorritsma Fonds gevormd door b. en w. van Leeuwarden, de gemeente van Rely’s geboortedorp Jellum; de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) verzorgt de organisatie.

De inzendingen moeten digitaal als bijlage worden verzonden aan ynfo@stiftingflmd.frl. Naam, adres en telefoonnummer van de inzenders moeten in de e-mail vermeld worden, maar blijven geheim voor de jury.