Vier verhalen en vier gedichten zijn dit jaar bekroond met een Rely Jorritsmapriis. Op zaterdag 1 oktober werden in het stadhuis van Leeuwarden de prijzen van elk €1000 uitgereikt.

Het gaat om de verhalen ‘De dûns’ van Wilco Berga (Harns), ‘De sjongende ridder’ van Sjoerd Bottema (Weidum), ‘Skaakles’ van Sipke de Schiffart (Ljouwert) en ‘Scapa Flow’ van Geert Nauta (Wergea). De winnende gedichten zijn ‘Wy bin’ klaai’ van Edwin de Groot (Aldehaske), ‘Vox Celeste’ van Fedde Dijkstra (Ljouwert), ‘Biografy’ van Elmar Kuiper (Jorwert) en ‘In winter’ van Minne Velstra (Ljouwert).

Voor de Rely Jorritsmapriis, die dit jaar voor de 68e keer werd uitgereikt, kwamen 74 inzendingen binnen, namelijk 42 gedichten en 32 verhalen. De jury bestond uit Rianne Blokzijl, Beart Oosterhaven en Oene Spoelstra.