De toekomst van het Rely Jorritsmafonds is gewaarborgd, maar op welke wijze dat gebeurt, staat nog niet vast. De gemeente Leeuwarden werkt daarvoor verschillende scenario’s uit.

Wethouder Hein Kuiken en vertegenwoordigers van de stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) zijn dat vrijdag tijdens een overleg overeengekomen. Duidelijk is al wel, zegt de wethouder, dat burgemeester en wethouders in de toekomst niet meer tot het bestuur van de stichting zullen behoren. Dat is niet meer van deze tijd. ,,Misschien moeten we het overdragen aan een stichting die zich inzet voor de Friese literatuur.” Maar tot die tijd blijven burgemeester en wethouders het fonds besturen en de prijs uitreiken, verzekert Kuiken.

Het FLMD, dat de Rely Jorritsmaprijsvraag uitschrijft en alles er omheen verzorgt, is tevreden over de uitkomsten van het gesprek. ,,De kjeld is út de loft, de gemeente hâldt earst it bestjoer”, zegt secretaris Pieter de Groot. Voorlopig heeft het fonds in ieder geval nog voldoende geld om prijswinnaars van te kunnen betalen. Uit het verpachten van gronden – het fonds zal binnenkort meer grond aankopen – en beleggingen is ruim voldoende geld aanwezig om de komende jaren prijswinnaars te kunnen betalen.

Voor de Rely Jorritsmaprijsvraag van dit jaar kan nog tot en met 9 mei werk ingestuurd worden.

bron: Leeuwarder Courant