Ook wij onderschrijven het statement van PEN Nederland en vinden het volstrekt onacceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd. Een vreedzame samenleving is onmogelijk zonder literaire vrijheid.

Onze directeur Ernst Bruinsma reageerde bij Omrop Fryslân.

Op de website van it Skriuwersboun staat de ingezonden brief die Berneboeke-ambassadeur Tialda Hoogeveen stuurde naar de Leeuwarder Courant.