Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân zoekt een onafhankelijk lid uit het literaire veld voor de adviescommissie voor de Gysbert Japicxprijs 2023. U kunt uw belangstelling daarvoor aangeven.

Gedeputeerde Staten reikt tweejaarlijks de Gysbert Japicxprijs uit. Dat gebeurt in november 2023. In 2023 wordt de prijs uitgereikt voor proza. De adviescommissie bestaat uit drie leden, samengesteld uit een voordracht door Tresoar, de Fryske Akademy en één lid uit het literaire veld. 

De taak van de adviescommissie is het beoordelen van de literaire werken en Gedeputeerde Staten te adviseren over het toekennen van de prijs.

Reageer voor 24 oktober.

Foto: Tresoar, Haye Bijlstra