Go with the FLO - Leeuwarden City of Literature

Tekst: Berber van Oyen | Illustratie: Michiel Kloppenburg

Het Fries Leesoffensief (FLO) gebruikt leesplezier als wapen in de strijd tegen laaggeletterdheid en ontlezing. Waarom strijden? Veel en daardoor goed lezen helpt ons om dingen beter te begrijpen. Zoals werkinstructies, bijsluiters van medicijnen en (digitale) overheidsinformatie. Samen gaan we voor een leesbeweging. Met een charmeoffensief!

Drukdrukdruk

Steeds meer mensen – en vooral jongeren – hebben weinig lol in lezen. Ze zijn gewend aan korte teksten, hebben niet goed genoeg leren lezen, hebben er niks mee of zijn altijd drukdrukdruk. Fryslân staat nu in de top-3 van provincies met het hoogste percentage laaggeletterden. Dat betekent 1 op de 7 volwassenen. Hoog tijd voor actie dus!

Boeken slopen

Een eerste groep organisaties heeft in 2023 een actieagenda opgesteld. Hierin staan initiatieven om Friezen (meer) te laten lezen. Zo zet CSG Bogerman de Bibliotheek op school in, zijn de Friese bibliotheken begonnen met een lessenserie ‘sloop dit boek’ en wil Firda elke dag lezen op het rooster zetten. Je vindt de actieagenda op friesleesoffensief.nl. Je kunt daar ook contact opnemen, bijvoorbeeld als je wilt aanhaken.

Onvoorbereid lezen

Leeuwarden City of Literature wil graag – heel praktisch – iedereen helpen die de inspiratie mist om weer eens een boek op te pakken. Dat doen we door LETTER te maken en door met de Culturele Apotheek leesadvies-spreekuren te organiseren. Bovendien starten we begin 2024 met Mei-inoar lêze; je leest dan zonder voorbereiding in een groep een verhaal en praat daar vervolgens met elkaar over. 

Centraal bij dit alles staat dus leesplezier. Dit neemt toe als je zelf bepaalt wat en waar je leest en je ervaringen met anderen kunt delen. Ook stimuleert het als je merkt dat lezen je verrijkt: je kunt steeds beter lezen! En: je weet steeds meer, bijvoorbeeld over (heel verschillende) mensen en onderwerpen.

Michiel Kloppenburg (1984) is freelance illustrator en animator en woont in Jelsum. Zijn stijl kan worden omschreven als kleurrijk, speels en minimalistisch. Michiel werkt graag aan projecten die te maken hebben met duurzaamheid en natuur. Hij is medeoprichter van Motiontales, een animatiestudio die complexe informatie begrijpelijk maakt met animatie en motion design. Ook is hij medeoprichter van Level Up Coworking, een coworking space in Leeuwarden voor creatieve freelancers.