It Skriuwersbûn, organisatie van en voor Friese schrijvers, dichters, vertalers en liefhebbers van het Fries doet een aanbeveling aan de jury van de P.C. Hooft-prijs voor proza 2025. De schrijvers waar het om gaat, zijn Durk van der Ploeg en Hylke Speerstra.

De P.C. Hooft-prijs is een oeuvreprijs die volgens het regelement van de P.C. Hooft-stichting kan worden toegekend aan een auteur die in het Nederlands of Fries publiceert. In de 75 jaar dat de prijs bestaat, is er echter noch nooit een hoofdzakelijk Friestalige schrijfster of schrijver beloond. Onbekendheid met de Friese literatuur bij de jury’s speelt volgens ‘it Bûn’ daar ongetwijfeld een grote rol bij. De Friese bellettrie doet niet onder voor andere literaturen. It Skriuwersbûn heeft daarom op zich genomen de P.C. Hooft-stichting en de door haar benoemde jury van goede informatie te voorzien.

De ‘oanrikkemandaasje’ is, na overleg met het bestuur fan it Skriuwersbûn, geschreven door Martsje de Jong uit Bitgum. Het bestuur is verantwoordelijk voor de selectie van de auteurs.

De aanbeveling is hier te lezen.