Komende zomer is de Skriuwersarke (Schrijversark), voorheen eigendom van schrijver Rink van der Velde (1932-2001), weer beschikbaar voor een schrijver of dichter die in alle rust wil werken aan Friese literatuur of
literatuur in een andere streektaal van Fryslân. De ark ligt in een petgat
aan de Drachtster Heawei tussen De Wilgen en De Veenhoop.

Schrijvers of dichters die niet eerder in totaal zes weken in de ark aan het werk zijn geweest, kunnen aangeven in welke weken (maximaal zes) ze van de ark gebruik willen maken. Dat kan tijdens de zomervakantie zijn,
maar een andere periode is in overleg ook mogelijk.

Op deze manier hoopt de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum (Stichting Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum) zoveel mogelijk schrijvers en dichters de kans te geven om in de ark te werken.

Doel is om de ark te gebruiken als een plek waar schrijvers en dichters alle gelegenheid hebben om te werken. Het is niet bedoeld als een ‘zomerhuisje’. Los van de kosten van eten, drinken en telefoon, is het verblijf in de ark gratis.

De schrijver/dichter tekent een huurcontract, maar de huur wordt betaald door de stichting FLMD, uit het Tamminga-Piebenga-Fûns. Het onderhoud van de ark en de vaste kosten hiervoor worden betaald door hetzelfde fonds en It Fryske Gea.

Geïnteresseerden kunnen tot 1 februari 2022 een schriftelijke aanvraag indienen bij Pieter de Groot, secretaris van de stichting FLMD, De Koarte Baan 11, 8731 DX Wommels. Graag naast de gewenste periode aangeven wat de schrijver/dichter van plan is te gaan doen.

Een commissie uit het bestuur van Stichting FLMD kiest welke
schrijvers/dichters van de ark kunnen gebruik kunnen maken. Lukt het in 2022 niet om iedereen te plaatsen, dan wordt de ark in 2023 weer opengesteld voor schrijvers en dichters.