De Fryske Akademy en de redactie van Neerlandistiek.nl kondigen de lancering aan van Frisistyk.nl, een nieuw online tijdschrift gewijd aan Friese taal- en letterkunde. Het wordt een uitbreiding van het succesvolle Neerlandistiek.nl, een website die het midden houdt tussen een wetenschappelijk tijdschrift en een kenniswebsite voor een lekenpubliek.

Frisistyk.nl gaat op 6 oktober live en zal naast algemene stukken over Friese taalkunde, geschiedenis en letterkunde ook ruimte bieden aan onderwerpen zoals Fries in het onderwijs en Fries taalbeleid en aan de taal- en letterkunde van de andere Friese talen, zoals het Noordfries en Saterfries.

De afgelopen jaren verschenen al regelmatig stukken over het Fries of Fryslân op Neerlandistiek.nl, geschreven door onderzoekers en professionals uit het Friese veld. Nu kan iedereen daar al een antwoord vinden op vragen als wat Crusader Kings III te maken heeft met de geschiedenis van Fryslân, of Friese kinderen ook een Gooise R in hun Nederlands gebruiken en hoe het Nederlands het Fries beïnvloedt.

Het is niet verwonderlijk dat frisisten graag hun kennis delen via dit platform, want met zo’n 10.000 unieke bezoekers per dag en 3.500 volgers op Facebook en bijna 8.000 op X (voorheen: Twitter) heeft het een groot bereik in Nederland en speelt het een verbindende rol in het veld van de taal- en letterkunde.

Eigen podium

Om de Friese taal- en letterkunde een prominentere eigen plek te geven op de website wordt onder de paraplu van Neerlandistiek.nl een aparte pagina Frisistyk.nl opgezet, die verzorgd zal worden door de Fryske Akademy en bijdragen verwelkomt van iedereen die zich met de frisistiek bezighoudt.

Anne Merkuur, taalkundig onderzoeker bij de Fryske Akademy, vindt het heel belangrijk om de frisistiek dit podium te geven. “Binnen en buiten Friesland wordt er zoveel onderzoek gedaan naar het Fries. Het is belangrijk om dat niet alleen binnen het eigen vakgebied via de wetenschappelijke, internationale kanalen te presenteren, maar ook juist op lokale en nationale schaal. Een toegankelijk en laagdrempelig podium zoals Frisistyk.nl biedt ruimte voor de verwonderingen en open eindjes van ons vak en kan ons onderling verbinden. Het is een manier om ons werk te presenteren aan elkaar, aan de nieuwe generatie onderzoekers en aan een breder publiek.”

Lancering

Op vrijdagmiddag 6 oktober, vanaf 15:00 uur, wordt de website Frisistyk.nl feestelijk gelanceerd in Café Neushoorn in Leeuwarden. Marc van Oostendorp (hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen, onderzoeker Meertens Instituut en hoofdredacteur van Neerlandistiek.nl) en Anne Merkuur (taalkundig onderzoeker Fryske Akademy en assistentprofessor Rijksuniversiteit Groningen) geven dan een toelichting op hun verdere plannen. Iedereen is welkom, de toegang is gratis. Aanmelden kan via dit online formulier.

Over de Fryske Akademy

Als toekomstgerichte netwerkinstelling doet, deelt en faciliteert de Fryske Akademy wetenschappelijk onderzoek naar de Friese casus in internationaal en multidisciplinair perspectief. De focus ligt daarbij op het Fries, de meertalige samenleving, regionale geschiedenis in internationaal perspectief, minderheidstalen en -culturen en ontwikkeling van digitale infrastructuren, het liefst in dwarsverband en in comparatief perspectief. In 2023 bestaat de Fryske Akademy 85 jaar.