Eind januari 2021 start er een online leesgroep over boeken van Trinus Riemersma. Riemersma (1938-2011) is een van de belangrijkste Friese schrijvers van na 1945. Hij debuteerde in 1964 met de roman Fabryk, die voor grote beroering in de Fries literaire wereld zorgde en tegengestelde reacties opleverde. Hij kreeg er in 1967 de hoogste literaire onderscheiding van Fryslân voor, de Gysbert Japicxpriis.

In zijn werk speelt Riemersma regelmatig met perspectieven; in zijn meerlagige romans bewijst hij zijn sterke compositievermogen. Daarnaast beschikt hij over een apart satirisch talent en over een verfrissende humor. Zijn sterke, sobere stijl heeft hij langzaam uit kunnen bouwen tot een meerzijdig instrument. Hij weet op een oorspronkelijke manier de thematiek te concretiseren, zoals in De Reade Bwarre, waarin hij de menselijke geest lokaliseert in de kloten van een kater.

In de leesgroep wordt eens per maand een boek besproken, beginnend met Fabryk en eindigend met De acht foar achten trein. Er wordt ingegaan op zaken als thematiek en stijl, maar ook op de vraag waarom een boek je wel of niet aanspreekt. De avonden worden geleid door Doeke Sijens, Babs Gezelle Meerburg (NHL Stenden) en Meindert Reitsma (Tresoar). Doeke Sijens is bezig met een biografie over Riemersma en Babs Gezelle Meerburg is gepromoveerd op Fabryk als ‘vernieuwende’ roman.

Praktische informatie

Data en titels:
27 januari: Fabryk (1964)
17 februari: Minskrotten-rotminsken (1966)
17 maart: De hite simmer (1968)
21 april: De mon sûnder gesicht (1973)
19 mei: Nei de klap (1999)
9 juni: De acht foar achten trein (2009)

Tijd: 19.30 tot 20.30 uur.
De avonden worden online gehouden, via een videoverbinding (Teams). Deelnemers krijgen uitleg over hoe de verbinding werkt. Iedereen kan meedoen. Uiteraard is het noodzakelijk om de boeken te lezen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
 
Aanmelden per e-mail kan voor één, een paar of alle avonden. Opgave voor alle avonden of (alleen) de eerste avond graag voor 20 januari. Opgave voor een andere avond graag steeds uiterlijk een week van tevoren.