Deze week worden bij elf Friese Voedselbanken literaire kerstkaarten bezorgd, die Leeuwarden UNESCO City of Literature in samenwerking met zes auteurs en een illustrator heeft ontwikkeld voor de ruim 1.500 cliënten en vrijwilligers van de voedselbanken. City of Literature wil ze hiermee zo vlak voor de feestdagen een hart onder de riem steken. Ook hoopt de organisatie dat de actie publiciteit oplevert voor de voedselbanken, die dringend behoefte hebben aan steun en producten.

De cliënten en vrijwilligers krijgen een set van zes unieke kaarten en een Molkwarder Koeke. Voor de kaarten benaderde Leeuwarden UNESCO City of Literature de dichters en schrijvers die dit najaar tijdens (wegens corona uiteindelijk geannuleerde) Dichtdiners een voordracht zouden geven. De opdracht: schrijf een gedicht of ultrakort verhaal over eten. Marije Roorda, Edwin de Groot, Anne Feddema en Martin Reints schreven een (vrij) vers, Joost Oomen en Nicole van den Berg schreven een kort verhaal. Bij alle teksten maakte Willie Darktrousers een passende illustratie.

De actie past bij de doelstelling van Leeuwarden UNESCO City of Literature om literatuur uit Friesland voor iedereen toegankelijk maken, onder meer door gedichten en verhalen op onverwachte plekken en momenten te delen. Het is ook een vervolg op de actie in april van dit jaar waarbij bij 88 klein- en grootschalige verzorgingstehuizen in de provincie Fryslân poëziekaarten werden bezorgd voor de ruim 5.000 bewoners.

Foto (bij Voedselbank De Helpende Hand, Harlingen): Marc de Fotograaf