Kinderboekenschrijver Lida Dykstra is ook in 2022 Berneboeke-ambassadeur. Door het uitvallen van schoolbezoeken en andere activiteiten in het afgelopen coronajaar is in overleg met Boeken fan Fryslân besloten dat Lida Dykstra haar werk als Berneboeke-ambassadeur een jaar langer zal voortzetten.

Berneboeke-ambassadeur Lida Dykstra zelf daarover: “Ik vind het prachtig dat ik nog een jaar langer de kans krijg om als Berneboeke-ambassadeur leesplezier te verspreiden. Het is erg mooi werk: voorlezen, gesprekken voeren met de kinderen, schrijf- en leestips geven, met de hele groep een verhaal improviseren. Als een kind na afloop vraagt: ‘Denkt u dat ik dit boek ook in de bibliotheek kan lenen?’, of ‘Juf, mogen we vanmiddag verhalen schrijven?’, dan weet ik meteen waar ik het voor doe.”

Marytsje Flapper, directeur van IKC Sint Ludgerus in Workum zegt: “Lida verstaat de kunst om kinderen mee te nemen in het verhaal. De kinderen willen graag verder in de boeken waar ze over heeft verteld in de klas. Ze heeft zowel de jongste als de oudere kinderen van onze school opnieuw enthousiast gekregen voor Friestalige boeken.”

Tweejaarlijks wordt er een nieuwe Berneboeke-ambassadeur aangewezen, die zich inzet om lees- en boekenplezier te verspreiden. De Berneboeke-ambassadeur brengt daarvoor kinderboeken en Fries lezen en spreken onder de aandacht van het publiek en geeft de promotie van het Fries kinderboek een herkenbaar gezicht.

De Berneboeke-ambassadeur is een project van Boeken fan Fryslân. Kijk op www.berneboekeambassadeur.frl voor meer informatie over het project, of om de Berneboeke-ambassadeur uit te nodigen.