De Gysbert Japicxpriis is dit jaar toegekend aan dichter Eeltsje Hettinga voor de gedichten die hij schreef als ‘Dichter fan Fryslân’. De prijs werd op zaterdag 6 november uitgereikt, als afsluiter van een week met literaire activiteiten.

De adviescommissie schrijft in het rapport: ‘Deze dichter vindt zichzelf bijna bij alle gedichten opnieuw uit, zoals hij dat eerder ook al deed bij al zijn bundels. (…) Dat maakt ‘Dichter fan Fryslân’ tot het beste dat de Friese poëzie de afgelopen jaren heeft opgeleverd.’

Over de Gysbert Japicxpriis

De Gysbert Japicxpriis is de hoogste literaire onderscheiding voor oorspronkelijk Fries literair werk, vergelijkbaar met de P.C. Hooft-prijs voor Nederlandse literatuur, en wordt sinds 1947 uitgereikt. De prijs wordt toegekend door Gedeputeerde Staten van Fryslân, die daarvoor wordt geadviseerd door een commissie. De tweejaarlijkse prijs is om en om voor Friestalig proza en poëzie. De prijs is genoemd naar Gysbert Japicx (1603-1666) uit Bolsward. Deze schrijver wordt gezien als de grondlegger van het Fries als moderne geschreven taal.

Voor de editie van dit jaar is ervoor gekozen om niet met nominaties te werken. De adviescommissie van dit jaar bestond uit Nynke Heeg, Hein Jaap Hilarides en Jannes van der Velde. Ze hebben werk beoordeeld dat is gepubliceerd in de periode 2017 tot en met 2020. Normaliter wordt de Gysbert Japicxpriis toegekend aan een bundel/roman of oeuvre, maar de adviescommissie van dit jaar is van mening dat de publicaties in de Friese media, een speciale uitgave (als bijlage bij beide Friese regionale kranten) en op de website van ‘Dichter fan Fryslân’ voldoende zijn om de eenheid van het werk duidelijk te maken.

Over Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga (Burgwerd, 1955) werkte jarenlang als zelfstandig journalist. In 1998 debuteerde hij met Akten fan Winter (bekroond met de Fedde Schurerpriis), zijn bundel Ikader werd genomineerd voor de Gysbert Japicxpriis 2013. Naast de publicaties van vijf poëziebundels is hij op andere gebieden literair actief als vertaler en schrijver van monografieën en essays. Ook werkt hij samen met beeldend kunstenaars en schrijft hij al jaren op zijn eigen blog.

Eeltsje Hettinga als ‘Dichter fan Fryslân’

Eeltsje Hettinga werd als eerste ‘Dichter fan Fryslân’ benoemd met als doel om als ambassadeur op een moderne en uitnodigende manier zorg te dragen voor de poëtische presentatie van Fryslân en actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie. In die periode (2017-2019) schreef hij bijna dertig gedichten.

Over de uitreiking

De Gysbert Japicxpriis werd op zaterdag 6 november uitgereikt in cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. De prijs bestaat uit een oorkonde, 10.000 euro en er komt 5.000 euro beschikbaar om het werk te laten vertalen.

In de week voorafgaand aan de prijsuitreiking organiseerde Tresoar met andere organisaties een literaire week met verschillende activiteiten.

foto: Jacob van Essen