Wolsto op it poadium stean? Hasto in passy foar skriuwen? Bisto tusken de 15 en 25 jier âld? Doch mei oan de Poetry Circle Leeuwarden! Folgje workshops en groei fan begjinnende wurdkeunstner nei spoken word-artyst. Oanmelde kin oant 8 novimber op de webside Explore the North.