Wij feliciteren Mirjam van Houten met het winnen van de Diet Huberpriis! De Diet Huberpriis, bedoeld voor het mooist geïllustreerde kinder- of jeugdboek, wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en gaat naar By beppe útfanhûs, geschreven en geïllustreerd door Mirjam van Houten (Beetstersweach, 1977). Het boek verscheen in de zomer van 2021 bij uitgeverij Afûk.

De jury, die bestaat uit Susan van den Berg, Margaretha Cats en Dolf Verroen, kreeg twintig boeken voorgelegd, waar na een eerste selectie vijf titels van overbleven. Zeer diverse boeken die de intenties en betrokkenheid van de illustrator duidelijk deden uitkomen, maar één stak er bovenuit: de jury koos unaniem By beppe útfanhûs. “De yllustraasjes binne net allinne moai fan foarm en kleur mar litte mear sjen as de tekst jout. Se fertelle in eigen ferhaal. It boek is krekt sa’t Diet Huber it sels ek ha woe: ûnferfangber en autentyk.”

De Diet Huberpriis werd dit jaar ingesteld door de Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD), die voor dit doel een anonieme schenking ontving. Diet Huber (1924-2008) was (kinderboeken)schrijver en illustratrice, bekend van het vele malen in herdruk verschenen Tutte mei de linten.

De prijs, bestaande uit een bedrag van 2000 euro en een oorkonde, wordt eens per drie jaar toegekend. De uitreiking was op donderdag 20 oktober in museum Belvédère in Oranjewoud.

Foto: (c) Antje Postma, FLMD