De vestigingen van dbieb in Leeuwarden, Burgum, Grou, Gytsjerk en Stiens, bibliotheek Drachten, de vestigingen van bibliotheek Zuid-Oost Fryslân in Appelscha, Beetsterzwaag, Gorredijk, Haulerwijk, Noordwolde, Oosterwolde, Ureterp en Wolvega en Tresoar in Leeuwarden gaan donderdag 20 mei weer open!

De vestigingen van de bibliotheekclusters Mar en Fean en Noord-Fryslân openen op dinsdag 25 mei hun deuren weer.