Schrijvers die minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven kunnen nog tot 15 juni a.s. een werkbeurs voor een nieuw te schrijven literair werk (inclusief theater)  aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. 

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen wanneer de aanvrager een intentieverklaring of modelcontract van zijn uitgeverij meestuurt. Let op: er kan alleen worden aangevraagd voor literaire projecten die op het moment van subsidieverlening nog niet zijn gerealiseerd.

Meer informatie/aanvragen

Foto: Florian Klauer via Unsplash