Negen Dames van de Raad Smallingerland zijn 8 maart via een online bijeenkomst ingewijd als leesambassadeurs van Bibliotheek Drachten. Wally Postma, Silvia Sikkema, Annemarie Hogeveen, Nicolle ter Doest, Maria Le Roy, Johanna Mast, Lucienne Meinsma, Anita Merkus en Angela Visser ontvingen gister een boekenspeldje en een boekenpakket van Karin Meijerman, directeur van Bibliotheek Drachten.

Als leesambassadeur gaan de Dames van de raad zich de komende tijd inzetten om lezen onder kinderen en ouders in Smallingerland te stimuleren en het leesplezier te vergroten. Dit doen ze onder andere door het voorlezen op scholen én door het gesprek aan te gaan over lezen met ouders en kinderen. Leesconsulent van de bibliotheek Marga Zitman zegt hierover:  “Je kunt vaak veel meer uit een boek halen dan je denkt. Door het gesprek aan te gaan over een boek ontdek je andere werelden en krijg je nog meer plezier in (voor)lezen!”.

Het belang van lezen

De woordenschat en de leesvaardigheid van een kind dat elke dag leest, groeit direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen. Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen.

Om kinderen te stimuleren veel te lezen, zet Bibliotheek Drachten ruim in op leesplezier. De bibliotheek doet dit samen met scholen, voorschoolse instellingen, consultatiebureaus en andere maatschappelijke organisaties.