Voor de elfde keer wordt in september het Transpoesie Poëziefestival georganiseerd in Brussel. Na Janneke Spoelstra (2018), Elmar Kuiper (2019) en Nyk de Vries (2020) wordt Fryslân dit jaar vertegenwoordigd door Cornelis van der Wal. Hij zal op 26 september optreden tijdens de Europese Dag van de Talen.

Een jury bestaande uit Alex Riemersma (adviseur taalbeleid provincie Fryslân en docent NHL Stenden), Janneke Spoelstra (Fryske Akademy) en Ammerins Moss-de Boer (It Skriuwersboun) koos de dichter Cornelis van der Wal met zijn gedicht Snie is in died fan ferset uit zes inzendingen. Zijn inzending werd door de jury getypeerd als een melodisch gedicht dat het thema op een actuele manier visueel uitdrukt door het eenzame, koude maar ook noodzakelijke verzet en protest te omschrijven met woorden die alle zintuigen op scherp zetten, en dat bij iedere lezing weer wat nieuws geeft om over na te denken.

Cornelis van der Wal (Leeuwarden, 28 januari 1956) is een Friese schrijver en dichter. Hij heeft 18 jaar in Groningen gewoond. Van 2009 tot 2013 woonde hij in Sneek, maar nu woont hij weer in Leeuwarden. Hij publiceerde zeven dichtbundels. Met zijn eerste bundel In nest jonge magneten won hij in 1993 de Fedde Schurer-prijs. Van der Wal was de webmaster van het literaire online tijdschrift Farsk en later van Ensafh. Hij was tot juni 2011 ook poëzie-recensent bij het Friesch Dagblad. In 2019 verschenen vertalingen van zes van zijn gedichten in het gerenommeerde Deense tijdschrift Hvedekorn.