Met o.a. de aanbieding van de bloemlezing Do draachst de leafde oan met roze literatuur uit Fryslân, in Tresoar.

Ter gelegenheid van Roze Zaterdag in Leeuwarden is gewerkt aan een roze bloemlezing uit de Friese literatuur. De bloemlezing kan met zijn rijke variëteit bijdragen aan acceptatie, documentatie, emancipatie, vermaak, identificatie en representatie van en voor het roze leven in Friesland. De redactie van de roze bloemlezing bestaat uit Jelle Krol, Jantsje Post, Doeke Sijens, Janneke Spoelstra en Tsjerk Veenstra.

De publicatie Do draachst de leafde oan bevat fragmenten van poëzie en proza ​​met lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-thematiek. De bloemlezing gaat niet over hoe de schrijver zichzelf of de schrijfster zichzelf definieert, het gaat erom hoe een tekst zich laat lezen, hoe de redactie die tekst leest, namelijk met een roze bril op.

Presentatie op Roze Zaterdag

De bundel wordt zaterdag 16 oktober om 14.00 uur gepresenteerd bij Tresoar in Leeuwarden. Tijdens de presentatie wordt Janneke Spoelstra geïnterviewd over de totstandkoming en dragen Roel Slofstra en Joël Hut voor uit de bundel. Jelle Krol, die het initiatief voor de bundel nam, overhandigt het eerste exemplaar aan Sipke Jan Bousema. Muziek is er van Minke Soolsma; de presentatie is in handen van Doeke Sijens.
Wie zaterdag 16 oktober aanwezig wil zijn, kan zich per mail aanmelden bij Tresoar. Een bevestigingsmail en een coronatoegangsbewijs zijn voorwaarden voor toegang. De bundel is tijdens de presentatie te koop. Deze is daarna aan te schaffen in de Afûk-winkel en -webshop.

Bezoek website →