De belangrijkste literaire prijs van Fryslân, de Gysbert Japicxpriis, is dit jaar voor Jetske Bilker, voor haar roman Spegel en sonde. Op zaterdag 14 oktober wordt de prijs in de Martinikerk in Bolsward uitgereikt. Voorafgaand aan deze dag worden activiteiten georganiseerd. Tresoar heeft de organisatie in handen en werkt samen met andere literaire organisaties.

Zondag 8 oktober | Een muzikale, literaire middag

In café De Gouden Leeuw in Tresoar is een muzikale, literaire middag in het teken van prijswinnaar Jetske Bilker. Zo maak je kennis met de schrijfster en haar literaire werk. Deze middag wordt mede georganiseerd door tijdschrift De Moanne.

Kijk hier voor meer informatie.

Dinsdag 10 oktober | Nei Japicx

Gabrielle Terpstra, Elly de Leeuw, Joël Hut en KUÒ laten in café De Gouden Leeuw in Tresoar horen hoe zij geïnspireerd raken door Gysbert Japicx en zijn betekenis voor de (Friese) taal en literatuur. Deze vier nieuwe talenten  kregen de opdracht om een nieuwe literaire tekst te schrijven. Hoe zien zij de verhouding tussen geschreven en gesproken taal? Hoe gaan nieuwe schrijvers om met meertaligheid anno 2023? Op 10 oktober krijgen deze schrijvers het podium. Wordt mede georganiseerd door De Moanne, Explore the North en Leeuwarden UNESCO City of Literature.

Kijk hier voor meer informatie.

Woensdag 11 oktober | Lees- en boekenplezier voor schoolkinderen

Tialda Hoogeveen, Kinderboekenambassadeur van Fryslân, gaat op woensdag 11 oktober een creative activiteit verzorgen voor schoolkinderen in de bibliotheek van Bolsward. De Kinderboekenambassadeur zet zich in om lees- en boekenplezier te verspreiden en brengt het Fries lezen en spreken onder de aandacht. De activiteit is speciaal voor de uitgenodigde schoolkinderen.

Donderdag 12 oktober | Mei-inoar lêze – Gysbert Japicxpriis-editie

Samen lezen is met elkaar genieten van mooie romanfragmenten, pakkende verhalen en bijzondere gedichten, en met elkaar praten over wat die teksten oproepen. Het is dus geen klassieke leesclub of boekenclub. Iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. In deze speciale editie van ‘Samen lezen’ in de Gysbert Japicxpriis-week, lezen we teksten van de winnaar van de prijs, van Gysbert Japicx zelf en nieuw werk van nieuwe Friese schrijvers. De teksten worden ter plekke uitgedeeld en hardop voorgelezen en daarna samen besproken. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Deze activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Leeuwarden UNESCO City of Literature, de Culturele Apotheek en de bibliotheek in Drachten.

Locatie Openbare Bibliotheek in Drachten
Tijd 19.30 uur

Zaterdag 14 oktober I Utreiking (Lytse) Gysbert Japicxpriis 

Op zaterdag 14 oktober wordt de belangrijkste literaire prijs van Fryslân, de Gysbert Japicxpriis, uitgereikt aan Jetske Bilker, voor haar roman Spegel en sonde. Ook wordt de Lytse Gysbert Japicxpriis uitgereikt aan Sytze de Haas. De uitreiking is in de Martinikerk in Bolsward, in de geboortestad van dichter en schrijver Gysbert Japicx (1603-1666 ). Iedereen is welkom om erbij te zijn. Het programma duurt van 15.00 tot 16.30 uur. Muziek is er van Regina Forte.

Locatie Martinikerk in Bolsward
Tijd 15.00 uur (inloop vanaf 14.15 uur)

Lytse Gysbert Japicxpriis

Omdat er sinds 2013 ook een Lytse Gysbert Japicxpriis wordt uitgereikt, op hetzelfde moment als de provinciale Gysbert Japicxprijs, is er in deze feestelijke week ook aandacht voor de kindergedichten en voor de winnaar van het beste Friese gedicht door schoolkinderen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs in Fryslân.


11 oktober t/m 14 oktober I Expositie elf genomineerde gedichten 

Elf gedichten door schoolkinderen uit de groepen 7 en 8 werden genomineerd voor de Lytse Gysbert Japicxpriis. Deze gedichten hangen van 11 oktober t/m 14 oktober in de Martinikerk in Bolsward. Iedereen is welkom om de gedichten te lezen. De kerk is ’s middags open van 13.00 tot 16.00 uur. De gedichten zijn ook te lezen door het publiek op de dag van de uitreiking op zaterdag 14 oktober.