Drie verhalen en vijf gedichten worden dit jaar bekroond met een Rely Jorritsmaprijs.

Het gaat om de verhalen ‘Boat’ van Jilt Jorritsma (Eindhoven), ‘Wollekje’ van Geert Nauta (Leeuwarden) en ‘De skroei fan de loop’ van Koos Tiemersma (Drachten).

De winnende gedichten zijn ‘Waskersfersen’ van Erik Betten (Dronryp), ‘servus’ van Fedde Douwes Dijkstra (Leeuwarden), ‘Yn elke hertslach’ van Wietze Numan (Drachten), ‘mummy’ van Gerrit de Vries (Schiedam) en ‘fiere wake’ van Syds Wiersma (Bears).

Het is dit jaar de 70ste keer dat de Rely Jorritsmaprijzen worden uitgereikt. Er waren 89 inzendingen, 51 gedichten en 38 verhalen. De jury bestond uit Oene Spoelstra, Marrit de Schiffart en Gerbrich van der Meer. De prijsuitreiking is op zaterdag 5 oktober in het Mammemahûs in Jellum.